INHIBITORI KOROZIJE

Inhibitori za proizvodnju rashladnih tekućina, sredstva protiv smrzavanja i drugog

NAČELA I SVOJSTVA

Naše inhibitore korozije razvija SLOCHEM Trade Ltd na temelju sljedećih temeljnih načela:

Ciara
NAČELA I SVOJSTVA
1.
Anorganske vrste

2.
OAT –Technology, hibridni-OAT / HOAT i HOAT-Si

3.
Specijalizirani selektivni inhibitori

4.
Maksimalna učinkovitost i zaštita od korozije

PRIPREMA ANTIFRIZAPRIPREMA ANTIFRIZA

STRATEGIJA S PRIPREMOMKonvencionalni antifriz
Konvencionalni antifriz
Upotrebljavaju se za standardno sredstvo protiv smrzavanja
( G11, BS6580 )
Dugotrajni antifriz
Dugotrajni antifriz
Upotrebljavaju se za dugotrajno sredstvo protiv smrzavanja
( G12+ )
Specijalizirana antifriz
Specijalizirana antifriz
Upotrebljavaju se za tekućine za prijenos topline i teške motore
Solarni proizvodi i EKO-ANTIFRIZ
Solarni proizvodi i EKO
Upotrebljavaju se za solarne i ekološke proizvode

TRŽIŠNI UDIO

Market shareKonvencionalni antifriz / G11
Market shareDugotrajni antifriz / G12+
Market shareAntifriz G12
Market shareSpecijalizirana antifriz tekućina
Market shareSolarni proizvodi i ekoproizvodi
OČEKIVANI STREAM
OČEKIVANI STREAM
OČEKIVANI STREAM
OČEKIVANI STREAM


Market shareKonvencionalni antifriz / G11
Market shareDugotrajni antifriz / G12+
Market shareAntifriz G12
Market shareSpecijalizirana antifriz tekućina
Market shareSolarni proizvodi i ekoproizvodi
Market shareG12evo antifriz

DOZIRANJE INHIBITORA ZA RASHLADNE TEKUĆINE U VOZILIMA

Konvencionalni antifriz / G11

INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO KONAČNI PROIZVOD
CEMKOR-B anorganski 0-20% do 100% - 5-6% standard
- sadrži amine, fosfate – za bazičnu tekućinu za antifriz
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 20% do 100% - 6% proizvod BS6580
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 0-20% do 100% - 7% proizvod G11
OMJER SMJESE u % težine

Dugotrajni antifriz / G12+

INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO KONAČNI PROIZVOD
CEMKOR-FED OAT 0% 90% - 10% dugotrajni-G12+
CEMKOR-FED OAT 15-20% do 100% - 10% dugotrajni-G12+
CEMKOR-F70 OAT 0% 93% - 7% dugotrajni-G12+
CEMKOR-F70 OAT 15-20% do 100% - 7% dugotrajni-G12+
OMJER SMJESE u % težine

G13 / G12++ antifriz

INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO KONAČNI PROIZVOD
CEMKOR-G13 OAT-Si 0% 90% - 10% G12 ++
CEMKOR-G13 OAT-Si 10-40% do 100% - 10% G13
OMJER SMJESE u % težine

SPECIJALIZIRANI ANTIFRIZ

INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO KONAČNI PROIZVOD
CEMKOR-B anorganic 0-20% do 100% - 5-6% standardni/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91% - 9% PSA / Afnor
CEMKOR-HD H-OAT-Si+ 0% 93% - 7% teški ASTM D6210
OMJER SMJESE u % težine


DOZIRANJE INHIBITORA

SOLARNE, EKO I TRANSFERNE TEKUĆINE

INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO KRATKO
PREGRIJAVANJE  0°C
CEMKOR-GE   0-30% - 60-90% 10% maks. 100
- za solarnu opremu starijeg datuma ili prikladnu za domove za toplinskim sustavima za grijanje-hlađenje
CEMKOR-EM   0% - 90-94% 6-10% maks. 300
- za nove vrste solarne opreme na kojoj može doći do jakog toplinskog pregrijavanja
OMJER SMJESE u % težine

------- IZRIJEKOM SE PREPORUČUJE ------

Prije upotrebe i zamjene tekućine za prijenos topline koristite proizvod za ispiranje – SLOPUR-60


DOZIRANJE INHIBITORA ZA TRANSFERNE TEKUĆINE

This mixture is not classified as hazardous   This mixture is not classified as hazardous

EKO varijante transfernih tekućina

INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO
CEMKOR-EM   0-40% - 60-90% 6-10%
CEMKOR-EM   0-40% 60-90% - 6-10%
OMJER SMJESE u % težine

CEMKOR-EM

------- IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI ------

Klasifikacija tvari ili mješavine

Ova mješavina ne klasificira se kao opasna
CLP – klasifikacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

 

Elementi oznake
Označavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

Piktogram - nema
Oznaka opasnosti – nema
Izjava/Izjave o opasnosti – nema
Izjava/Izjave o mjerama opreza – nema

Ova mješavina ne mora se označiti u skladu s uredbama EZ-a ili relevantnim nacionalnim zakonima.


Izjava/Izjave o opasnosti
Druge opasnosti

Ovaj proizvod anorganska je tvar i ne ispunjava kriterije za PBT ili vPvBCEMKOR-EM

Korozija metala u g/m², testirana je u skladu s ASTM D 1384 (336 h/88 °C, 6 l zraka/h)

Mješavine glikola i vode bez inhibitora ne mogu se koristiti jer su korozivnije i od same vode. U sljedećoj tablici navedene su relativno male vrijednosti korozije uobičajenih metala uzrokovane proizvodom CEMKOR-Em (s udjelom od 10 %) + MEG u usporedbi s vodom i slanom otopinom. Vrijednosti utvrđene prije spomenutom metodom ASTM, pokazuju gubitak težine metala zbog korozije u g/m²:

METAL S CEMKOR-EM bazom *** Voda iz slavine** Monoetilen glikol * Monopropilen glikol * Farmaceutski glicerin*
bakar -0,7 -1,5 -11 -3,8 -50
lem -1,2 -14 -52 -152 -88
bronca -0,4 -1,5 -21 -6 -28
čelik -2 -81 -188 -258 -207
lijev -0,9 -209 -79 -102 -190
silumin -2,8 -38 -89 -71 -284
* Mješavina s pola vode bez inhibitora
** voda iz slavine 15° dH
*** 10 % CEMKOR-EM + monoetilen glikol

NOVA GENERACIJA ANTIFRIZA


Za poštivanje UREDBE (EU) 2022/692 o prilagodbi uredbe CLP tehničkom napretku (ATP 18). Stupa na snagu 23.05.2022, a primjena je obvezna od 23.11.2023. / antifriz bez 2-EHA.

INHIBITORI KOROZIJE / bez 2-EHA

           INHIBITOR TEHNOLOGIJA GLICERIN MEG MPG UDIO KONAČNI PROIZVOD
Konvencionalni
antifriz/G11
CEMKOR-TI6 H-OAT-Si 94%   6% BS 6580-product
Dugotrajni
antifriz/G12+
CEMKOR-T80 OAT   92%   8% long life/ G12+
Antifriz
G13/ G12++
CEMKOR-GT8 OAT-Si 0% 92%   8% G12++/ MAN 324 Si-OAT
CEMKOR-GT8 OAT-Si 10-40% to 100%   8% G13
G12evo
antifriz
CEMKOR-TL OAT-Si 0% 92%   8% G12evo
Specijalizirana
antifriz tekućina
CEMKOR-B anorganic 0-20% to 100%  - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91%  - 9% PSA/Afnor
CEMKOR-THD H-OAT-Si+ 0% 93%  - 7% heavy duty ASTM D 6210
Solarni proizvodi
i ekoproizvodi
CEMKOR-EM OAT 0%   90% 10%  
According to that, 2-EHA salts are classified as Repr. 1B – H360d, so after 23/11/2023 mixtures containing >= 0,3 % 2-EHA are not allowed to be sold to general public.

TESTIRANJE KOROZIVNIH UČINAKA


TESTIRANJE
ASTM D 1384
Ispitivanje korozije rashladne tekućine za motore u
ASTM D 2570
Simulirano ispitivanje servisne korozije rashladnih tekućina za motore
ASTM D 4340
Korozija lijevanih aluminijskih legura u rashladnim tekućinama za motore u uvjetima odbacivanja topline
ASTM D 2809
Kavitacijska korozija i značajke korozije aluminijskih pumpi s rashladnim tekućinama za motore
ASTM D 1882
Kompatibilnost boje
ASTM D 1120
Točka vrenja
ASTM D 1177
Točka smrzavanja
ASTM D 1221
Rezervna alkalnost
PV1426
Stabilnost u tvrdoj vodi
PV1426
Stabilnost u mješovitoj vodi
PV1474
Degeneracija pjene
ASTM D4340
Stabilnost inhibitora / Dugoročna stabilnost

KONTAKTAdress
SLOCHEM Trade, s.r.o.
Farský Mlyn 2
917 01 Trnava
Slovačka Republika
ECOVADIS
Company
Id. broj: 46 775 714
PDV ID br.: SK2023600293

Društvo je upisano u Trgovački registar Okružnog suda u Trnavi, odjel: sro, unos br.: 30030/T
Contact
E-mail: slochem@slochem.sk
Telefon: +421/33/5522572
Web: www.slochem.sk