KORRÓZIÓGÁTLÓK

Korróziógátlók hűtőfolyadékok, fagyálló folyadékok és egyéb termékek gyártásához

ALAPELVEK és TULAJDONSÁGOK

Korróziógátlóinkat a SLOCHEM Trade, s.r.o. (Kft.) fejlesztette ki az alábbi alapelvek alapján:

Ciara
ALAPELVEK és TULAJDONSÁGOK
1.
Anorganikus típusok

2.
OAT technológia, Hybrid-OAT / HOAT és HOAT-Si

3.
Speciális szelektív korróziógátlók

4.
Maximális hatékonyság a korrózióvédelem terén

FAGYÁSGÁTLÓ ANYAG KÉSZÍTÉSEFAGYÁSGÁTLÓ ANYAG KÉSZÍTÉSE

FELHASZNÁLÁSI / ELKÉSZÍTÉSI STRATÉGIAHagyományos fagyálló
Hagyományos fagyálló
Használat standard fagyállóhoz
( G11, BS6580 )
Hosszú élettartamú fagyálló
Hosszú élettartamú fagyálló
Használat hosszú élettartamú fagyállóhoz ( G12+ )
Speciális fagyálló folyadék
Speciális fagyálló folyadék
Használat hőátadó folyadékokhoz és nagy teherbírású motorokhoz
Napenergia-ipari termék & ECO-FAGYÁSGÁTLÓ
Napenergia-ipari termék & ECO-FAGYÁSGÁTLÓ
Használat napenergia-ipari és eco termékekhez

PIACI RÉSZESEDÉS

Market shareHagyományos fagyálló / G11
Market shareHosszú élettartamú fagyálló / G12+
Market shareG13 fagyálló
Market shareSpeciális fagyálló folyadék
Market shareNapenergia-ipari & Eco termék
ELVÁRT ALAKULÁS
ELVÁRT ALAKULÁS
ELVÁRT ALAKULÁS
ELVÁRT ALAKULÁS


Market shareHagyományos fagyálló / G11
Market shareHosszú élettartamú fagyálló / G12+
Market shareG13 fagyálló
Market shareSpeciális fagyálló folyadék
Market shareNapenergia-ipari & Eco termék
Market shareG12evo fagyálló

KORRÓZIÓGÁTLÓK ADAGOLÁSA MOTOR -HŰTŐFOLYADÉKOKHOZ

Hagyományos fagyálló / G11

KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS VÉGTERMÉK
CEMKOR-B szervetlen 0-20% .. 100% - 5-6% Standard
- aminokat és foszfátokat tartalmaz – a fagyásgátló folyadék alapösszetételének kialakítására szolgál
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 20% .. 100% - 6% BS6580 termék
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 0-20% .. 100% - 7% G11 termék
KEVERÉSI ARÁNY (tömegszázalék %)

Hosszú élettartamú fagyálló/ G12+

KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS VÉGTERMÉK
CEMKOR-FED OAT 0% 90% - 10% hosszú élettartamú - G12+
CEMKOR-FED OAT 15-20% .. 100% - 10% hosszú élettartamú - G12+
CEMKOR-F70 OAT 0% 93% - 7% hosszú élettartamú - G12+
CEMKOR-F70 OAT 15-20% .. 100% - 7% hosszú élettartamú - G12+
KEVERÉSI ARÁNY (tömegszázalék %)

G13 / G12++ fagyálló

KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS VÉGTERMÉK
CEMKOR-G13 OAT-Si 0% 90% - 10% G12 ++
CEMKOR-G13 OAT-Si 10-40% .. 100% - 10% G13
KEVERÉSI ARÁNY (tömegszázalék %)

SPECIÁLIS FAGYÁLLÓ

KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS VÉGTERMÉK
CEMKOR-B szervetlen 0-20% .. 100% - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91% - 9% PSA/ Afnor
CEMKOR-HD H-OAT-Si+ 0% 93% - 7% nagy teljesítményű
ASTM D6210
KEVERÉSI ARÁNY (tömegszázalék %)


KORRÓZIÓGÁTLÓK ADAGOLÁSA

NAPENERGIA-IPARI TERMÉKEK & ECO & HŐÁTADÓ FOLYADÉKOK

KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS RÖVID IDEIG
TARTÓ TÚLMELEGÍTÉS 0°C
CEMKOR-GE   0-30% - 60-90% 10% max. 100
- Régi típusú napenergiás fűtőberendezéshez vagy bármilyen típusú otthoni fűtő- és hűtőrendszerhez
CEMKOR-EM   0% - 90-94% 6-10% max. 300
- Bármilyen típusú napenergiás berendezéshez, amelynél jelentős túlmelegedésre kerülhet sor
KEVERÉSI ARÁNY (tömegszázalék %)

------- ERŐSEN AJÁNLOTT ------

A hőátadó folyadék alkalmazása vagy cseréje előtt minden esetben használja a SLOPUR-60 tisztítót


KORRÓZIÓGÁTLÓK ADAGOLÁSA HŐÁTADÓ FOLYADÉKOKHOZ

This mixture is not classified as hazardous   This mixture is not classified as hazardous

ECO-változat hőátadó folyadékokhoz

KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS
CEMKOR-EM   0-40% - 60-90% 6-10%
CEMKOR-EM   0-40% 60-90% - 6-10%
KEVERÉSI ARÁNY (tömegszázalék %)

CEMKOR-EM

------- VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ------

Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék nincs veszélyesként besorolva
Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

 

Címkézési elemek
Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint

Piktogram - nincs
Figyelmeztető szó – nincs
Figyelmeztető mondat(ok) – nincs
Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok) – nincs

Ezt a keveréket nem szükséges EK irányelvek vagy vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján címkézni.


Figyelmeztető mondat(ok)
Egyéb veszélyek

Ez a termék szervetlen anyag és nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.CEMKOR-EM

Fémek korróziója g/m²-ben kifejezve, az ASTM D 1384 szabvány alapján tesztelve (336 h/88 °C, 6 l levegő/h)

A glikol/víz keverékek korróziógátló nélkül nem használhatóak, mivel azok a tiszta víznél is korrozívabbak. Az alábbi táblázat a leggyakoribb fémek aránylag alacsony korróziós károsodását mutatja a CEMKOR-EM (10%-os adagolás) + MEG hatására, összehasonlítva a víz és hűtőkeverék hatására történő korróziós károsodással. A fentebb említett ASTM módszerrel meghatározott értékek a fémek korrózió hatására történő, g/m²-ben kifejezett súlyveszteségét fejezik ki:

FÉM CEMKOR-EM-alapú*** Csapvíz** Monoetilén-glikol * Monopropilén-glikol * Gyógyszerészeti glicerin*
réz -0,7 -1,5 -11 -3,8 -50
forrasztóanyag -1,2 -14 -52 -152 -88
sárgaréz -0,4 -1,5 -21 -6 -28
acél -2 -81 -188 -258 -207
öntvény -0,9 -209 -79 -102 -190
szilumin -2,8 -38 -89 -71 -284
* keverék demineralizált vízből, korróziógátló nélkül
** csapvíz 15° dH
*** 10% CEMKOR-EM + Monoetilén- glikol

A FAGYÁLLÓK ÚJ GENERÁCIÓJA


A CLP rendelt műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazításáról szóló 2022/692 bizottsági (EU) rendelet (ATP 18) vonatkozásában. A Rendelet 2022. május 23-án lép érvénybe, alkalmazása pedig 2023. november 23-tól kötelező / 2-EHA-mentes fagyálló.

KORRÓZIÓGÁTLÓK / 2-EHA mentes

           KORRÓZIÓGÁTLÓ TECHNOLÓGIA GLICERIN MEG MPG ADAGOLÁS VÉGTERMÉK
Hagyományos
fagyálló/G11
CEMKOR-TI6 H-OAT-Si 94%   6% BS 6580-product
Hosszú élettartamú
fagyálló/G12+
CEMKOR-T80 OAT   92%   8% long life/ G12+
G13/ G12++
fagyálló
CEMKOR-GT8 OAT-Si 0% 92%   8% G12++/ MAN 324 Si-OAT
CEMKOR-GT8 OAT-Si 10-40% to 100%   8% G13
G12evo
fagyálló
CEMKOR-TL OAT-Si 0% 92%   8% G12evo
Speciális
fagyálló folyadék
CEMKOR-B anorganic 0-20% to 100%  - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91%  - 9% PSA/Afnor
CEMKOR-THD H-OAT-Si+ 0% 93%  - 7% heavy duty ASTM D 6210
Napenergia-ipari
& Eco termék
CEMKOR-EM OAT 0%   90% 10%  
A Rendelet a 2-EHA sókat 1B – H360d veszélyességi osztályú, reprodukciót károsító anyagként sorolja be, ezért 2023. november 23-tól a 0,3 % vagy annál több 2-EHA-t tartalmazó keverékek lakossági értékesítése tilos.

KORROZÍV HATÁSOK VIZSGÁLATA


Tests
ASTM D 1384
Motor hűtőfolyadék korrózióvizsgálata üvegedényben
ASTM D 2570
Motor hűtőfolyadékok szimulált üzemi korrózióvizsgálata
ASTM D 4340
Öntött alumíniumötvözetek korróziója motor hűtőfolyadékokban hőleadási körülmények között
ASTM D 2809
Alumínium pumpa kavitációs és eróziós korrózióvizsgálata motor hűtőfolyadékokkal
ASTM D 1882
Kompatibilitás festékekkel
ASTM D 1120
Forráspont
ASTM D 1177
Fagyáspont
ASTM D 1221
Tartalék lúgosság
PV1426
Keményvíz-stabilitás
PV1426
Adalékvíz-stabilitás
PV1474
Hab-degenerálódás
ASTM D4340
Korróziógátló stabilitása / Hosszú távú stabilitás

ÉRINTKEZÉSAdress
SLOCHEM Trade, s.r.o.
Farský Mlyn 2
917 01 Trnava
Szlovák Köztársaság
ECOVADIS
Company
Stat. számjel: 46 775 714
Közösségi adószám: SK2023600293

Bejegyezve a Nagyszombati Járásbíróság cégjegyzékébe, rész: sro, bejegyzés száma: 30030/T
Contact
E-mail: slochem@slochem.sk
Telefon: +421/33/5522572
Web: www.slochem.sk