INHIBITORI DE COROZIUNE

Inhibitori pentru producerea de lichide de răcire, antigeluri și altele

PRINCIPII & PROPRIETĂȚI

Inhibitorii noștri de coroziune au fost dezvoltați de SLOCHEM Trade, s.r.o. pe baza acestor principii fundamentale :

Ciara
PRINCIPII & PROPRIETĂȚI
1.
Tipuri anorganice

2.
Tehnologia OAT, hibrizi OAT / HOAT și HOAT-Si

3.
Inhibitori selectivi specifici

4.
Eficiență maximă la protecția împotriva coroziunii

PREPARAREA ANTIGELULUIPREPARAREA ANTIGELULUI

STRATEGIA DE UTILIZARE-PREPARAREAntigel convențional
Antigel convențional
Utilizare pentru antigel standard
( G11, BS6580 )
Antigel long-life
Antigel long-life
Utilizare pentru antigel cu viață îndelungată ( G12+ )
Antigel lichid specializat
Antigel lichid specializat
Utilizare pentru lichide de transfer de căldură și motoare cu sarcini mari
Produs solar & ECO-ANTIGEL
Produs solar & ECO-ANTIGEL
Utilizare pentru produsele solare și ecologice

COTA DE PIAȚĂ

Market shareAntigel convențional / G11
Market shareAntigel long-life / G12 +
Market shareAntigel G13
Market shareAntigel lichid specializat
Market shareProdus solar&eco
REZULTATE AȘTEPTATE
REZULTATE AȘTEPTATE
REZULTATE AȘTEPTATE
REZULTATE AȘTEPTATE


Market shareAntigel convențional / G11
Market shareAntigel long-life / G12 +
Market shareAntigel G13
Market shareAntigel lichid specializat
Market shareProdus solar&eco
Market shareG12evo antigel

DOZAREA INHIBITORILOR PENTRU AGENȚI DE RĂCIRE AUTO

Antigel convențional / G11

INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE PRODUS FINAL
CEMKOR-B anorganic 0-20% până la 100% - 5-6% Standard
- conține amine, fosfați– pentru formula de bazp pentru lichid antigel
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 20% până la 100% - 6% produs BS6580
CEMKOR-C12 H-OAT-Si 0-20% până la 100% - 7% produs G11
RATA DE AMESTEC în greutate%

Antigel Long-Life / G12+

INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE PRODUS FINAL
CEMKOR-FED OAT 0% 90% - 10% long-life-G12+
CEMKOR-FED OAT 15-20% până la 100% - 10% long-life-G12+
CEMKOR-F70 OAT 0% 93% - 7% long-life-G12+
CEMKOR-F70 OAT 15-20% până la 100% - 7% long-life-G12+
RATA DE AMESTEC în greutate%

Antigel G13 / G12++

INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE PRODUS FINAL
CEMKOR-G13 OAT-Si 0% 90% - 10% G12 ++
CEMKOR-G13 OAT-Si 10-40% până la 100% - 10% G13
RATA DE AMESTEC în greutate%

ANTIGEL SPECIALIZAT

INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE PRODUS FINAL
CEMKOR-B anorganic 0-20% până la 100% - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91% - 9% PSA/ Afnor
CEMKOR-HD H-OAT-Si+ 0% 93% - 7% ASTM D6210
pentru uz îndelungat
RATA DE AMESTEC în greutate%


DOZAREA INHIBITORILOR

LICHIDE SOLAR & ECO & de TRANSFER

INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE SCURTĂ
SUPRAÎNCĂLZIRE 0°C
CEMKOR-GE   0-30% - 60-90% 10% max. 100
- Pentru echipamente vechi de încălzire solară sau adecvate pentru toate sistemele de încălzire termică - de răcire, la domiciliu
CEMKOR-EM   0% - 90-94% 6-10% max. 300
- Pentru toate tipurile noi de echipamente solare, unde poate fi întâlnită supraîncălzirea termică ridicată
RATA DE AMESTEC în greutate%

------- STRICT RECOMANDAT ------

Înainte de a utiliza și de a schimba lichidul de transfer de căldură utilizați întotdeauna un produs de curățare - SLOPUR-60


DOZAREA INHIBITORILOR PENTRU LICHIDE DE TRANSFER

This mixture is not classified as hazardous   This mixture is not classified as hazardous

Varianta ECO pt. lichide de transfer

INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE
CEMKOR-EM   0-40% - 60-90% 6-10%
CEMKOR-EM   0-40% 60-90% - 6-10%
RATA DE AMESTEC în greutate%

CEMKOR-EM

------- IDENTIFICAREA PERICOLELOR ------

Clasificarea substanței sau a amestecului

Acest amestec nu este clasificat ca periculos
CLP - Clasificare conform Directivei (EC) Nr. 1272/2008.

 

Elemente de etichetare
Etichetare conform Directivei (EC) Nr. 1272/2008

Pictogramă - fără
Cuvânt de risc – fără
Frază(e) de risc – fără
Mențiune(i) de precauție  – fără

Acest amestec nu trebuie să fie etichetat în conformitate cu directivele CE sau cu legile naționale aplicabile.


Frază(e) de risc
Alte pericole

Acest produs este o substanță anorganică și nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvBCEMKOR-EM

Coroziunea metalelor în g/m², testată în conformitate cu ASTM D 1384 (336 h/88 °C, 6 l air/h)

Amestecurile de glicol/apă fără inhibitori nu pot fi utilizate deoarece sunt mai corozive decât apa pură în monoterapie. Următorul tabel prezintă coroziunea relativ scăzută a metalelor comune cauzată de un CEMKOR-EM (la o alimentare de 10%) + MEG comparativ cu apa și cu o soluție salină de răcire. Valorile, determinate prin metoda ASTM menționată mai sus, indică pierderea în greutate a metalelor în g/m² datorită :

METAL Pe bază de CEMKOR-EM *** Apă potabilă** Glicol monoetilen* Glicol monoprofilen* Glicerină farmaceutică*
cupru -0,7 -1,5 -11 -3,8 -50
aliaj -1,2 -14 -52 -152 -88
alamă -0,4 -1,5 -21 -6 -28
oțel -2 -81 -188 -258 -207
produs turnat -0,9 -209 -79 -102 -190
silumin -2,8 -38 -89 -71 -284
* amestec cu demi-apă fără inhibitori
** apă potabilă 15° dH
*** 10% CEMKOR-EM + glicol monoetilen

NOUA GENERAȚIE DE ANTIGEL


În ceea ce privește REGULAMENTUL (UE) 2022/692 privind adaptarea Regulamentului CLP la progresul tehnic (ATP 18). Intră în vigoare la data de 23.05.2022 iar aplicarea este obligatorie la data de 23.11.2023 / Antigel fără 2-EHA.

INHIBITORI DE COROZIUNE / fără 2 EHA

           INHIBITOR TEHNOLOGIE GLICERINĂ MEG MPG ALIMENTARE PRODUS FINAL
Antigel
convențional/G11
CEMKOR-TI6 H-OAT-Si 94%   6% BS 6580-product
Antigel
long-life/G12+
CEMKOR-T80 OAT   92%   8% long life/ G12+
Antigel
G13/ G12++
CEMKOR-GT8 OAT-Si 0% 92%   8% G12++/ MAN 324 Si-OAT
CEMKOR-GT8 OAT-Si 10-40% to 100%   8% G13
G12evo
antigel
CEMKOR-TL OAT-Si 0% 92%   8% G12evo
Antigel
lichid specializat
CEMKOR-B anorganic 0-20% to 100%  - 5-6% standard/JP, KR
CEMKOR-PSA OAT-Mo 0% 91%  - 9% PSA/Afnor
CEMKOR-THD H-OAT-Si+ 0% 93%  - 7% heavy duty ASTM D 6210
Produs
solar&eco
CEMKOR-EM OAT 0%   90% 10%  
În conformitate cu aceasta, sărurile 2-EHA sunt clasificate ca Repr. 1B – H360d, astfel încât după 23.11.2023 amestecurile care conțin >= 0,3 % 2-EHA nu pot fi vândute publicului larg.

TESTAREA EFECTELOR CORROSIVE


Tests
ASTM D 1384
Testul de coroziune în sticlă pentru răcitoarele de motor
ASTM D 2570
Simularea testării coroziunii de service în răcitoarele de motor
ASTM D 4340
Coroziunea aliajelor de aluminiu turnate, în răcitoarele de motor, în condiții de respingere a căldurii
ASTM D 2809
Caracteristicile de coroziune și eroziune de cavitație a pompelor de aluminiu în răcitoarele de motor
ASTM D 1882
Compatibilitate cu vopseaua
ASTM D 1120
Punctul de fierbere
ASTM D 1177
Punctul de îngheț
ASTM D 1221
Rezerva de alcalinitate
PV1426
Stabilitate în apă dură
PV1426
Stabilitate în apă mixtă
PV1474
Degenerarea spumei
ASTM D4340
Stabilitatea inhibitorului / pe termen lung

ContactAdress
SLOCHEM Trade, s.r.o.
Farský Mlyn 2
917 01 Trnava
Republica Slovacă
ECOVADIS
Company
Număr de identificare:
46 775 714
Număr TVA: SK2023600293

Societate comercială înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Trnava, secția: sro, Nr. de înreg.: 30030/T
Contact
E-mail: slochem@slochem.sk
Telefon: +421/33/5522572
Web: www.slochem.sk